Kısa-Orta-Uzun vadeli hedeflerini tanımlamış, yeniden yapılandırmasını tamamlamış, karlılık ve büyüme yolunu çizmiş ancak kaynakları ile hedefleri arasında bağlantı kurmakta zorluk yaşayan işletmelere tüm stratejik planlama sürecini yeniden kurmak yerine ara çözüm olarak Anahtar Performans Göstergeleri uygulamasını kullanarak kurumsal kaynakların gelişimi ile hedefler arasında bağlantı kurulmasını tavsiye ediyoruz. Yaklaşımımız;

 

• Hissedarların beklentileri ile şirket hedeflerinin uyumluluğunun sağlanması
• Ana hedefler ile bütçe arasında bağlantı kurulması
• Şirket hedeflerinin CEO hedeflerine dönüştürülmesi
• Ceo hedeflerinin tüm bölümlere hedef olarak dağıtıllması
• Bölüm yönetimlerine dağıtılan hedeflerin bölüm çalışanlarına indirgenmesi
• Hedeflere bağlı prim sisteminin belirkenmesi
• Prim sisteminin finansal anlamının senaryo analizleri ile anlaşılması