Şirketlerin doğru yönetilip yönetilmediği sadece dönem sonlarında ortaya çıkan kar / zarar ile ölçümlenip takip edilemeyecek kadar kritik bir konudur. Doğru yönetim doğru izleme teknikleri ile beslenmediği ve doğru izleme teknikleri doğru raporlara dönüştürülmediği sürece gerek bugünü gerekse yarını etkileyecek kararları sağlıklı biçimde almak mümkün olmayacaktır. Üstelik, sadece finansal sonuçları izlemek artık tüm dünyada terk edilmiş bir yöntemdir. Modern işletmecilik anlayışında, finansal sonuçlar kadar üretim-verimlilik, pazarlama, ar-ge, insan kaynakları, planlama fonksiyonlarının da faaliyetlerinin düzenli raporlanması ve bu fonksiyonların birbirlerine olan etkilerinin genel çerçevede analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, büyüme yolundaki her şirket etkin bir kurumsal rapor setine ihtiyaç duymaktadır. Etkin bir rapor setini, üretim ve hizmet işletmelerinde elde edilmiş geniş tecrübelere dayanarak şu şekilde tanımlıyoruz;

• Satışların müşteri, kanal, coğrafya, ürün bazında bütçe, gerçekleşen ve tahminlerinin raporlaması
• Maliyetlerin bütçe, gerçekleşen ve tahminlerininin raporlaması
• Nakit yaratım kapasitesindeki gelişimin bütçe, gerçekleşen ve tahminlerinin raporlaması
• Sermaye karması ve maliyetinin raporlaması
• Hedge durumunun raporlaması
• Çalışma sermayesi bileşenlerinin detaylı raporlaması
• Anahtar Performans Göstergelerinin raporlaması
• Üretim ve verimlilik göstergelerinin raporlaması
• İnsan kaynakları göstergelerinin raporlaması
• Planlama verimlilik göstergelerinin raporlaması
• Devam eden hukuki konuların raporlaması