Şirket satın alma, potansiyel satıcıların(hedef) tespitiden işlem sonrası entegrasyona kadar uzanan çok geniş ve modern işletmeciliğin neredeyse tüm alt dallarının kullanılması gereken çok özellikli bir süreçtir. Bu süreç içinde, durum tespit çalışması tüm satın alma sürecinin tam merkezinde yer almaktadır. Satın alma suretiyle yapılmış yatırımdan beklenen finansal ve operasyonel getirilerin elde edilebilmesi, yatırımın işletmeninin geneline entegre edilebilmesi için uygun planlamanın yapılabilmesi, satın alınan varlığın finansal,hukuki,vergisel,operasyonel,organizasyonel risklerinin ve avantajlarının tam ve doğru olarak bilinmesi durum tespit çalışması ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple, yüksek önem seviyesine sahip bu konuda müşterilerimize yine Enox’un uluslar arası platformda elde edilmiş geniş tecrübesini sistematik bir yaklaşım ile sunuyoruz.Durumtespit çalışmalarına temel yaklaşımımız şöyledir;

• Hedefin muhasebe politikalarının incelenmesi
• Hedefin brüt kar,ebitda performanslarının incelenmesi
• Hedefin maliyet yapısının incelenmesi
• Hedefin sabit kıymet yapısının incelenmesi
• Hedefin borçluluk yapısının incelenmesi
• Hedefin çalışma sermayesi yapısının incelenmesi
• Hedefin vergi risk ve avantajlarının belirlenmesi
• Hedefin kurumsal ve hukuki konularının incelenmesi
• Hedefin çevre, sağlık ve iş güvenliği konularının incelenmesi
• Hedef genelinde devam eden diğer risk unsurlarının açıklanması
• Hedefin pazar,ürün,müşteri,rakiplerine ilişkin analizlerin yapılması