Gerek sektör dinamikleri gerekse işletme içi verimsizlikler sebebi ile eriyen özkaynak, hızla büyüyen krediler, tahsil kabiliyeti zayıflayan alacaklar, zayıflayan borç yönetimi ve benzeri felaket senaryoları ile her işletme her an karşılaşabilir. Yanlış alınmış birkaç yatırım kararı ve sonucunda geri dönmeyen kaynaklar, rekabet sebebiile zayıflayan çalışma sermayesi kontrol gücü işletmelerin sonunu hazırlamaktadır. Bu sebeple, gerek müşterilerimizin en çok talep ettiği gerekse danışmanlık firmamızın önemli üzerinde durduğu hizmetlerden biri de bilanço yeniden yapılandırma hizmetidir. Bu hizmetimizin ana çerçevesi;

• En uygun kredi-özkaynak yapısını belirlemek
• Kredilerin kısa-uzun vade planlamasını yapmak
• Kredilerin yerli para-döviz debge planlamasını yapmak
• İşletmenin nakit yaratma kaabiliyetinin arttırılmasını sağlamak
• Kar dağıtım ve yatırımların otofinansman kararları için işletme içinde politika oluşturmak
• Yatırımların geri dönüşünün tespiti için işletme özelinde modelleme oluşturmak
• Uygun stok seviyesinin belirlenmesi ve sürekliliğin sağlamması için politika oluşturmak
• Nakit yaratımına hizmet eden ve etmeyen kanal ve müşterileri belirlemek ve yeniden yapılandırmak