Gerek kurumsal dönüşümün eşiğine gelmiş aile şirketlerinde gerekse güncel dinamiklere ayak uydurmak zorunda olan çok ortaklı şirketlerde atılması gereken en radikal adım değişimin gerekliliğini kabul etmek ve bu yönde irade göstermeye karar vermektir.Kurumsal dönüşüm sadece iş yapış modelleri ve süreçlerinde değişiklik değil aynı zamanda kurum içindeki yerleşik düşünce sistemlerinin de yine kurum içinden çıkartılacak liderler ve yeni düşünceler ile yılıkılması sayesinde mümkün olabilir. Kurumsal yeniden yapılandırma hizmetimiz, bu değişimin motoru olmak, kurum içi değişim bilincinin açığa çıkartılması ve yerleştirilmesi için alt süreçleri tasarlamak ve iletişimi sağlamaktır. Bu çerçevede, kurumun belirlediği uzun vadeli hedefler doğrultusunda;

 • Yönetim yaklaşımın geliştirilmesi
  • Yönetim kurulunun yapılandırılması
  • İcra kurulunun yapılandırılması
  • Destek birimlerinin yapılandırılması
  • Satış & Pazarlamanın yapılandırılması
  • İnsan kaynaklarının yapılandırılması
 • Finans yapısının gözden geçirilmesi
 • Karar alma ve onay süreçlerinin iş birimleri bazında analizi
 • İşletme içi bölümler arası işleyişin analizi
 • Bölüm içi işleyişin analizi
 • Bölüm,iş birimleri ve işletme içi ve karşılıklı ilişkilerin yeniden yapılandırılması