Şirketlerin uzun vadeli yol haritaları içinde iş birleşmesi/satış/satın alma tavsiye etmemiz ya da şirket ortakları ve yöneticileri tarafından bu hedeflerin halihazırda belirlenmesi durumunda, birleşme/satış/satın alma için uzun vadeli stratejinin belirlenmesi, işlemin şirket uzun vadeli stratejisi ile uyumlulaştırılması ve işletmenin uzun vadeli hedeflerine hizmet eder hale getirilmesi, ortakların ve varislerinin işlem sonrası durumlarının gözden geçirilmesi, işlem için uygun finansman imkanlarının belirlenmesi ve işlemin mevcut yapıya entegrasyonu radardan çıkmaması gereken konulardır.

Bu perspektifte birleşme/satış/satın alma danışmanlık hizmetlerimizin temelinde yer alan yaklaşımlarımız;

• Stratejik veya finansal yatırımcılarının araştırılması
• Bu yatırımcılarla görüşmelerin sağlanması
• Yatırımcılar ile pazarlıkların yapılmasında destek sağlanması
• Belirlenmiş görüşme stratejilerine ilişkin tavsiyelerde bulunulması
• Şirket değerlemesi konusunda yol gösterilmesi
• İşleme ilişkin hukuki çerçevenin belirlenmesi
• İşlem sonrası entegrasyonun sağlanmasına dönük yol haritasının belirlenmesi
• Çoğunluk veya azınlık hisselerinin satışına ilişkin hususlar ile şirket hisselerinin veya aktiflerinin satışı gibi konularda görüş bildirilmesi
• Ortak girişimlerin yapılandırılmasında yardımcı olunması
• Satış sonucu oluşabilecek vergi yükümlülükleri konusunda bilgi verilmesi
• Hisse veya aktif satışı anlaşmalarına ilişkin teminat veya benzeri konularda görüş bildirilmesi