Özellikle kuşaklar arası iş devri yaşayan aile işletmeleri başta olmak üzere büyüme ve kurumsallaşma yolunda sancılar yaşamaya başlayan tüm şirketlerin içine girdikleri kurumsal yeniden yapılanma süreci güçlü bir stratejik planlama ile desteklenmediği sürece yapılan çalışmaların sonuç vermesi çok güç olacaktır.Dolayısı ile ana hedeflere uygun planlama araçlarının kullanılması hem yapılanma hızını ve etkinliğini arttıracak hem de kalıcı sonuçların temelini oluşturacaktır.Denenmiş ve başarsı kanıtlanmış, muadillerinden en önemli farkı müşteri kuruma özel dizayn edilen stratejik planlama hizmetimizin genel çerçevesi şöyledir;

 

• Ortak Akıl arama konferansı
• Vizyon-Misyon belirleme
• Uzun-Orta-Kısa vadeli planların hazırlanması
• Portföyün yeniden yapılandırılması
• Yatırım alanları ve kriterlerinin belirlenmesi
• Alternatif büyüme-karlılık senaryolarının oluşturulması
• Kurumsal kaynakların ve yeni ihtiyaçların belirlenmesi
• Yeni ihtiyaçlar için fon yaratma mekanizmalarının kurulması
• KPI’ların belirlenmesi
• İş sonuçlarının izlenmesi ve revizyonların yapılması