Günümüz işletmelerinin karşılaştıkları en büyük risklerden biri de yanlış alınan yatırım kararlarıdır. Yanlış alınmış büyük hacimli üç dört yatırım kararı bir işletmenin rahatlıkla sonunun gelmesi için yeterli olmaktadır.Yatırımdan beklenen faydaların zamanında ve tam olarak elde edilmesi yatırıma ilişkin fizibilite çalışmasının doğru, çok yönlü ve işletmenin bütünü ile entegre açıdan dikkate alınarak hazırlanmasına bağlıdır.Bu sebeple yatırım fizibiliteleri uzmanlık gerektiren zaman alan özellikli bir konu haline gelmektedir. Enox olarak yatırım fizibilitesi hizmet çerçevemizi şu şekilde belirliyoruz;

 

• Yatırımın işletme stratejileri ile uyumluluğunun gözden geçirilmesi
• Genel ekonomik konjonktür açısından yatırım zamanlamasının uygunluğunun araştırılması
• Yatırımı etkileyecek genel yasal düzenlemelerin incelenmesi
• Yatırıma konu mal ve hizmet pazarındaki tüketici talepleri ve pazarda beklenen trendlerin araştırılması
• Yatırma ilişkin ürünün üretim teknolojisinde beklenen değişikliklerin gözden geçirilmesi
• Yatırıma konu ürünün ikamelerinin gözden geçirilmesi
• Ürüne dönük ithalat,iç üretim,iç tüketim ve ihracat dengesinin araştırılması
• Pazara ilişkşn beklenen giriş ve çıkışların araştırılması
• Yatırıma ilişkin pazarlama,insan kaynakları,organizasyon,üretim ve finansman planlarının hazırlanması
• Yatırım geri dönüş ve finansal karlılık analizlerinin yapılması
• Hisse veya aktif satışı anlaşmalarına ilişkin teminat veya benzeri konularda görüş bildirilmesi